Funktioner

Funktioner 2017-09-21T10:44:45+00:00

Controlprint är ett mångsidigt verktyg som passar de flesta organisationer

Central administration av nya mallar

Informationsavdelningen eller beställaren utformar mallar enligt bolagets grafiska riktlinjer. Mallar läggs upp i systemet med regler kring vilken information som måste finnas med när dessa används. Det kan vara att det måste vara en tydlig avsändare av materialet, versionsnummer eller kontaktuppgifter mm.

Typsnitt på server

Speciella typsnitt kan användas till alla trycksaker. Dessa typsnitt ligger på server och behöver då inte finnas på de datorerna som används för att skapa materialet. Detta gör att det alltid kommer användas rätt typsnitt och inga installationer krävs på användarnas datorer.

Centraliserat bildarkiv

Lagra dina högupplösta bilder i det centrala arkivet. Här kan du tagga upp dina bilder med egna sökord eller sortera dem i mappar för att sedan enkelt nå dem. Du kan ladda upp flera bilder i taget från din hårddisk för att sedan direkt montera dem i en ny trycksak.

Du kan panorera dina bilder i mallarna, som automatiskt beskär dem för att passa trycksaken optimalt. Bilderna förblir naturligtvis högupplösta i slutprodukten.

Backup på dokument

Alla dokument som skapas i systemet lagras centralt och allt finns på backup.

Återanvänd andras dokument

Om en annan avdelning har skapat ett dokument som du vill använda kan man göra en kopia på detta och redigera parametrar och skapa eget. På detta sätt slipper olika avdelningar göra om dokument från början som redan finns gjorda. Man kan dock inte ändra i andras dokument utan måste göra sin egen version.

Skriv ut själv eller skicka till tryckeri

När ett dokument är färdigt kan man skriva ut detta på en lokal printer efter man öppnat PDF-dokumentet som skapades i systemet. Finns avtal med tryckeri och denna funktion aktiverad kan man även skicka det direkt till tryckeri via en knapptryckning.

 

Funktioner

 • Egen arbetsyta
 • Återanvänd enkelt andras dokument
 • Samarbeta kring ett dokument innan det publiceras med Controlprints workflow-funktion
 • Samlingar. Placera dokument i en egen eller delad mappstruktur.
 • Sökfunktion. Sök i dina egna eller organisationens dokument.

 

Anpassning? Ja tack!

Om funktionerna i vår standardlösning inte räcker kan Controlprint utformas i stort sett hur som helst.

 • Integration med andra system såsom
  – Ekonomi
  – Offering
  – Order
  – Säljstöd
  – Fakturering
  – LDAP
 • Fler språk
 • Utökad statistik och rapportering

◄ Versioner