Geveo Controlprint

/Geveo Controlprint
Geveo Controlprint 2017-09-21T10:44:49+00:00

Gör ett bättre intryck med Controlprint

Controlprint är en molntjänst som hjälper företag och organisationer att använda dess varumärke på ett korrekt sätt

Ni har antagligen lagt mycket tid och pengar på att ta fram något som merparten av era medarbetare i dagsläget inte kan använda fullt ut. Anledningen till detta är ofta att organisationen saknar rätt verktyg och kunskapen som krävs för att framställa material som är korrekt.

Avståendet mellan vad en designer med professionella verktyg kan skapa och vad en användare med en ordbehandlare kan använda är enormt.
Även den enklaste av grafiska profiler är näst intill omöjlig att följa för någon som saknar  professionella verktyg.

Resultatet kan bli att  det material som produceras ofta är felaktigt, dyrt och också olagligt.

  • Fel eftersom användaren saknar rätt typsnitt, använder fel färger eller glömmer er logotyp.
  • Dyrt eftersom det tar för lång tid att producera. Tid som ofta innefattar onödigt arbete av en konsult eller reklambyrå
  • Olagligt då upphovsrättsligt skyddade bilder ibland används

 

”2010 skickade Getty Images, en av världens största leverantörer av bilder, ut tusentals brev till företag som använt dess bilder utan tillåtelse där de krävde $8 000 i förlikningsavgift.”

 

När alla i din organisation producerar sitt material i Controlprint kan ni känna er trygga i att ert varumärke presenteras som det är tänkt. Vare sig det producerade materialet är folders, affisher, annonser eller offerter.

Med Controlprint kan ni känna er trygga i att allt material har…

  • Rätt färg
  • Rätt form
  • Rätt bildspråk
  • Rätt typsnitt
  • Rätt format

 

 

 

Gör mallar själv ►